Jumlah Paparan Halaman

Jumaat, 7 Jun 2013

PERDAGANGAN ERA RASIDEN DI TANAH MELAYU

BINCANGKAN PERANAN YANG DIMAINKAN OLEH PENTADBIRAN BRITISH DALAM MEMPROMOSIKAN KAPITAL PADA ERA RESIDEN.
PENGENALAN:
Perkembangan emperialisme British di Tanah Melayu pada penghujung abad ke-19 menunjukkan perubahan dasar dari tidak Campur tangan kepada campur tangan  di Negeri-negeri Melayu.  Negeri-negeri Selat mengunakan alasan kekacauan yang berlaku sebagai alasan untuk campur tangan bagi menjaga kepentingan ekonomi.   Campur tangan bermula di Perak apabila  Perjanjian Pangkor pada 20 Junuari 1874 ditandatangani dan bermula sistem Residen di Perak dengan perlantik J.W.W Birch sebagai Rasiden yang pertama.[1]     Selepas itu, campur tangan merebak kesemua negari-negeri Melayu lain termasuklah Selagor, Pahang, dan Negeri Sembilan dan meletakkan seorang Rasiden di setiap negeri tersebut.
            Perlantikan seorang Rasiden disetiap negeri mempunyai tugas dan matlamat tersendiri yang membawa kepada pengukuhan kekuasaan Britihs di negeri-negeri Melayu.  Pusat tanah jajahan yang tidak mengariskan secara terang panduan dan peranan seorang Residen di negeri Melayu menyebabkan Residen bertindak berdasarkan kehendak sendiri yang dianggap betul.    Terdapat tiga matlamat utama Residen iaitu pertama, menegakkan keamanan melalui undang-undang, kedua adalah mewujudkan satu sistem pentadbiran awam dan pungutan cukai yang teratur dan terakhir adalah memajukan ekonomi melalui ekplotasi sumber semula jadi negari-negeri melayu.[2]   
            Melalui keadaan ini maka berlaku perubahan secara ketara dalam semua aspek iaitu politik, ekonomi dan sosial di negeri-negeri Melayu berkenaan.   Krabiliti dan kebijaksanaan Residen-residen menyebabkan pelbagai langkah dan pembaharuan yang dilakukan dalam semua aspek bagi meningkatkan kegiatan perdagangan capital di negeri berkenaan.  Perkara ini sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas kepada pelabur dan firma luar untuk melabur di negeri-negeri melayu.


PENTADBIRAN
Selepas sahaja British campur tangan melalui penempatan seorang Residen di negeri-negeri melayu maka langkah pertama yang dilakukan adalah menghapuskan sistem Feudal kerajaan melayu dalam pentadbiran.   Residen telah mengamalkan sistem pemerintahan Pax Britainnica dalam pentadbiran yang menyebabkan  pelbagai pembaharuan dilakukan agar lebih sistematik.[3]  Tindakan pertama yang dilakukan oleh Residen setiap negeri adalah membentuk satu pusat kerajaan negeri, oleh itu semua para pembesar wilayah akan dilucutkan jawatan sebagai contoh di Perak selepas pembunuhan JWW Birch semua pembesar telah digugurkan jawatan dan tiada sistem pewarisan melainkan perlantikan dari pihak British selepas tahun 1876.[4]   Setelah melantik Residen ,British juga telah menubuhkan jabatan-jabatan baru dan menyerap penduduk tempatan dalam pentadbiran tersebut.  Sultan dan pembesar telah diberikan elaun yang kadarnya ditetapkan sebagai menggantikan pendapatan tradisi golongan tersebut sebelum ini. 
Sehubungan dengan itu, pengukuhan penguasaan British dapat dilihat melalui penubuhan Masjis Mesyuarat Negeri.   Persidangan MMN dikendalikan dalam Bahasa Melayu di mana dalam masjis itu sesuatu keputusan yang dibuat oleh British akan dirundingi terlebih dahulu.  Pada tahun 1880 dapat dilihat pembesar Melayu telah dilantik sebagai Majistret di daerah yang mereka pernah tadbir dan bertugas menasihati pegawai daerah yang dilantik oleh pihak British.   Pada peringkat kampung dapat dilihat pihak British mengekalkan jawatan Penghulu yang menjadi saluran bagi pentadbiran luar Bandar  Mereka ini diberi autoriti dan gaji yang tetap oleh pihak British.[5]
Dalam pentadbiran awal British setiap negeri dibahagikan kepada beberapa daerah yang ditadbir oleh pegawai daerah yang dikenali juga sebagai pemungut hasil dan majistret. Mereka ditugaskan memungut hasil,mentadbir serta mengawasi kerja-kerja ketua jabatan di daerah.[6] Setiap daerah akan dibahagikan kepada beberapa Mukim yang diketuai oleh penghulu yang tugas utamanya adalah menjelaskan dasar kerajaan,memberitahu kerajaan tentang kehendak rakyat dan memelihara keamanan.
Perubahan struktur kuasa tidak hanya melibatkan Sultan akan tetapi turut melibatkan para pembesar di peringkat Daerah. Pelaksanaan sistem Residen menyebabkan daerah-daerah tertentu ditadbir oleh pegawai-pegawai daerah yang dilantik khusus bagi menguruskan urusan sewa tanah, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang British.[7]    Pembesar-pembesar Melayu yang sebelum itu berperanan di peringkat daerah telah kehilangan kuasa.  Dengan adanya satu sistem pentadbiran yang sistematik ia dapat mengjamin keamanan dan melicinkan pentadbiran dan secara tidak lansung ia menarik para pelabur untuk mengalirkan modal dalam mengembangkan kegiatan capital di NNMB.

DASAR LEBERAL DALAM UNDANG-UNDANG TANAH
Seterusnya langkah yang dilakukan oleh pihak British dalam mempromosikan kegiatan ekonomi capital di Tanah Melayu adalah melalui pembentukan Dasar Liberal dalam Undang-undang Tanah.  Selepas sahaja British campur tangan di Perak pada tahun 1874,   British terus melaksanakan Undang-undang berkaitan dengan Tanah.  Perkara ini penting kerana tanah adalah satu asset utama dalam perkembangan kegiatan pertanihan dan perlombongan bijih timah.    Dengan melaksanakan undang-undang tanah ia dapat mewujudkan satu kawalan secara terus dalam bidang tersebut.[8]  
Pertama sekali   Undang-undang yang perkenalkan adalah mereka yang menduduki tanah selepas 13 julai 1874 dianggap sebagai menyewa tanah kerajaan dan sebelumnya tertakluk kepada undang-undang barat. [9]  Selain itu, pemilikan tanah peruntukan diadakan bagi untuk pemilikan tanah selama 999 tahun.  Hal ini dapat dilihat berlaku di Selangor pada tahun 1877 dengan syarat sewaan dengan bayaran tahunan.   Setelah itu tanah peruntukan akan digunakan dalam kegiatan pertanihan, pembinaan bangunan dan pembinaan khusus.  Pada tahun 1897 dibentuk lagi satu undang-undang tanah baru secara menyeluruh diperkenalkan kepada Negeri-negeri Melayu Bersekutu.[10]
Selain itu, Residen turut berkuasa dalam menentukan pemilikan sesuatu bidang tanah kepada pemohon melalui atas nama Sultan.   Walaupun begitu kuasa Residen mempunyai terhad dalam meluluskan keluasan permohonan dalam sebidang tanah iaitu Residen hanya boleh meluluskan permohonan yang tidak melebihi 100 ekar dan jika permohonan melebihi 100 ekar maka ia adalah bidang Residen Jeneral.  Melalui tindakan ini menyebabkan pelabur tidak mengalami masalah untuk mendapatkan tanah dalam mengusahakan aktiviti pelaburan di Tanah Melayu.  Secara tidak langsung ia satu tindakan yang dilaksanakan oleh pihak British untuk berusaha menarik pelabur dan firma untuk masuk ke Tanah Melayu seterusnya mengembangkan sistem capital di NNMB.   Hal ini kerana di antara tahun 1906 sehingga 1913 keluasan tanaman getah  bertambah dari 100, 000 ekar kepada 685, 000 ekar dan tanah khas untuk tanaman getah dan kelapa sawit di NNMB meningkat kapada 400,000 ekar.[11]  Dengan kuasa untuk memberikan konsesi tanah kepada pelabur maka ia dapat menarik pelabur kerana permohonan untuk kelulusan tanah tidak memerlukan kos dan masa yang panjang.
DASAR PERLOMBONGAN
            Sehubungan dengan itu, langkah  yang dilaksanakan oleh pihak British semasa era Residen adalah melalui pembentukan Dasar Perlombongan.   Pelbagai langkah yang dilakukan dalam mengawal aktiviti perlombongan yang dilakukan di Tanah Melayu .    Undang-undang pertama yang dilaksanakan adalah pada tahun 1876 di negeri Perak.[12]  Dalam undang-undang tersebut ia akan menentukan hak tempoh masa pemajakan tanah lombong oleh pelabur.   Pada tahun 1885 pihak British telah memperkenalkan undang-undang baru dalam industry perlombongan iaitu semua sumber galian yang dijumpai dalam tanah adalah milik Negara.[13]  Hal ini menyebabakan kawalan semangkin kukuh oleh pihak British dalam aktiviti perlombongan dan ia  dilaksanakan di Negeri Selangor.  manakala pada tahun 1895 pihak British telah memperkenalkan Kod perlombongan Bijih Timah bagi mengawal pemilikan tanah kepada pelombong dan bagi menyekat penggunaan buruh oleh buruh china dalam industry perlombongan terutamanya kawasan lombong yang berskala kecil.   Kawasan tanah lombong juga boleh ditukar milik melalui jual beli dan sebagai cagaran.   Hal secara tidak lansung menarik pelabur dalam aktivit perlombongan untuk mendapatkan kawasan lombong.  Tindakan pihak British mengunakan amalan kod perlombongan menyebabkan British memonopoli kawasan aktiviti perlombongan sehinggakan pada tahun 1895 British telah menyekat banyak kawasan lombong kecil.[14]   Sebelum campur tangan British di NNMB, pelabur Cina lebih mendominasi pengeluaran Bijih timah akibat penguasaan modal oleh orang Cina berbanding dengan penguasa tempatan.
           
DASAR LEBERAL IMEGRASI
Seterusnya langkah yang dilakukan oleh pihak British dalam mempromosikan capital di NNMB adalah dengan membawa buruh dari China dan India bagi memenuhi tenaga kerja dalam pengeluaran bijih timah dan getah.    Perkara ini menyebabkan perkembangan dalam aktiviti pengeluaran timah dan getah di NNMB kerana tenaga buruh yang ramai dan mengurangkan kos pengeluaran para pelabur.   Buruh India yang dibawa sebelum abad ke-20 adalah melalui sistem kontrak antara pekerja dan majikan. Pada abad ke-20, adalah melalui sistem Kangani yang bertanggungjawab dalam penyeliaan dan pengambilan buruh-buruh India.[15]   Selain itu,permintaan bijih timah yang tinggi juga turut mendorong kepada kemasukan buruh-buruh Cina yang banyak. Kemasukan ini menyebabkan berlakunya camput tangan pemodal asing atas sistem ekonomi orang Melayu. Kaum Cina dibawa masuk melalui sistem Singkeh dan kredit tiket.[16]   Galakan oleh pihak British dalam membawa masuk buruh dari Cina menyebabkan peningkatan pendapatan melalui pengutipan cukai seperti cukai candu, cukai arak dan lain-lain.[17]
Jadual Imegrasi India ke Tanah Melayu dari Tahun 1900-1915.
TAHUN                              KEDATANGAN                          PULANG                             KEHADIRAN BERSIH
1900                                        38 351                                      10 995                                            27 356
1901                                        28 357                                      16 204                                            12  153
1902                                        20 542                                                     18 183                                             2359                                                           
1903                                         25 530                                                    17 832                                             7698              
1904                                         33 701                                                                   19 550                                             14 151
1905                                       42 539                                       19 754                                             22 785
1906                                         55 541                                       21 879                                             33 662
1907                                        64 042                                      30 522                                              33 520
1908                                         58 022                                     30 920                                               27 102
1909                                        53 317                                        31  374                                             27 102
1910                                         91 723                                     39 080                                                52 643
1911                                          111 471                                  48 103                                                52 643
1912                                        110 928                                   63 885                                                47 043
1913                                          122 583                                 70 090                                                  52 643
1914                                          53 217                                    63 073                                                    -9859
1915                                          76 323                                     50 320                                                  26 003
Sumber : K.S Sandu, Indians in Malaya : Imegration and Settlement 1786-1957, Cambridge 1969.
Kehadiran buruh-buruh ini membawa kepada penubuhan agensi kerajaan yang khusus untuk menguruskan hal ehwal buruh-buruh seperti Jabatan Pelindung Cina yang ditubuhkan pada tahun 1877 untuk menjaga hal ehwal buruh Cina.   Residen Jeneral NNMB kemudiannya telah menubuhkan sebuah jawantankuasa Imigrasi dan diikuti dengan pengesahan Ordinan Tabung Imigrasi Tamil pada 1907 untuk memenuhi keperluan buruh India.[18]  Sebuah syarikat swasta Eropah juga dilantik untuk menyelia kerja-kerja pengambilan buruh-buruh India Selatan pada tahun 1903.  Dengan kemasukan buruh yang ramai menyebabkan pelabur dapat mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja dalam aktiviti pengeluaran terutamanya bijih timah dan getah.[19] 

DASAR PERTANIHAN.
Langkah seterusnya yang dilaksanakan oleh pihak British bagi menarik pelabur dalam untuk melabur di NNMB adalah dengan memperkenalkan dasar pertanihan dengan menubuhkan jabatan pertanihan NNMB pada 1905.[20]   Potensi Tanah Melayu untuk pertanihan dan Perladangan seperti tebu dan kopi menyebabkan ramai pelabur cuba masuk ke NNM.    Selain itu,  pertanian  gambir, lada hitam dan ubi kayu turut diusahakan oleh orang-orang Cina di Negeri-negeri Melayu melalui pajakan tanah daripada pembesar atau Sultan.
Penanaman  getah diperkenalka oleh H.N Ridley di Tanah Melayu akibat peningkatan permintaan di pasaran antarabangsa terutamanya Amerika Syarikat dan Britain sendiri.[21]   H.N Ridley yang dilantik sebagai  Pengarah Kebun Bunga di Singapura bertanggungjawab membuat percubaan dalam tanaman getah ini bagi menyekinkan para pelabur untuk melabur di NNMB. Pelbagai usaha telah dilaksanakan  bagi menggalakkan perladangan getah dimajukan termasuklah  kemudahan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah melalui Tabung Pinjaman Penanam.   Selain itu,tanah yang diberikan hak milik selepas tahun 1900 mestilah ditanam dengan tanaman tetap iaitu getah atau kelapa dan Kegiatan penanaman  getah bertambah pesat apabila harga pasaran antarabangsa meningkat akibat perkembangan Industri.    Keyakinan petani terhadap pertanian menyebabkan Pejabat Tanah di NMB sibuk dengan urusan memproses permohonan tanah.   Kebanyakkan permohonan tanah ialah daripada peladang-peladang Eropah dan sebilangan kecil bangsa-bangsa lai.  Perkara ini dibuktikan dengan peningkatan dan perluasan kawasan ladang getah pada tahun 1897 sehingga 1905.[22]  
                   Jadual keluasan tanaman getah di NNMB dari tahun 1897-1905
TAHUN                                                               KELUASAN
1897                                                                         139.6                   
1898                                                                         712.7
1899                                                                        1305.9
1900                                                                        1899.2
1901                                                                         2304.7
1902                                                                         2929.6
1903                                                                         4548.4
1904                                                                         7785.9
1905                                                                        17 573.9
.

Sumber : laporan Tahunan Pengarah Pertanihan NMB 1906. Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain.

Perkara ini jelas menunjukan pertambahan jumlah pelabur ke NNMB menyebabkan jumlah penerokaan tanah untuk kegiatan penanaman getah bertambah begitu banyak sekali.  Kebanyakan pemodal yang mengusahakan penanaman getah terdiri daripada peladang Eropah yang melibatkan diri dalam perladangan kopi di Tanah Melayu.  Sebagai contoh,di Perak pada tahun 1907 permohonan tanah bagi kawasan Matang,Perak Hilir,Batang Padang dan Kinta meningkat kepada 11,134 hektar.   Setahun kemudian seluas 12,511 lagi diberikan hak milik.Di Ulu Langat,pertambahan permohonan tanah menyebabkan hasil tanah meningkat daripada $7,147 pada Januari 1909 kepada $98,000 Disember 1909.Peningkatan penanaman getah ini mengakibatkan permintaan terhadap tanah mencurah-curah.[23]
PERKEMBANGAN INTITUSI BANK
            Selain itu, langkah yang dilakukan oleh pihak British dalam mempromosikan kegiatan capital di negeri-negeri Melayu semasa era Residen adalah melalui galakan dalam perkembangan intitusi perbankan di Tanah Melayu.   Era moden yang berlaku di Eropah melalui penubuhan bank-bank dalam meningkatkan produktiviti dalam pelbagai kegiatan ekonomi turut dilaksanakan oleh British di Negeri Melayu bagi menarik lebih ramai pelabur dan firma untuk bergiat di Tanah Melayu.[24]  Melalui intitusi Bank maka ia akan berperanan memberi pinjaman kepada peniaga dalam bentuk modal.  Bank-bank ini akan memberi dorongan dalam bentuk pinjaman dalam pelbagai bentuk pelaburan sama ada dalam kegiatan perlombonga bijih timah, getah dan lain-lain.  Penubuhan Bank-bank seperti   Orental Bank 1846, Mercantle Bank Of India, London & China pada tahun 1875, menyebabkan semangkin ramai pelabur melabur di Tanah Melayu dibuktikan dengan kemunculan ramai pedagang Eropah yang membuat pinjaman dari bank-bank ini bagi kegiatan ekonomi.[25]


Kemunculan Institusi Penyelidikan, Organisasi Pertanian dan Perlombongan
Sehubungan dengan itu,  perkembangan kegiatan ekonomi capital di negeri-negeri melayu bersekutu adalah disebebkan oleh peranan yang dimainkan oleh Intitusi Penyelidikan, Organisasi Pertanihan dan Perlombongan.    Kemunculan Intitusi seperti intitusi R&D Getah dan lain-lain intitusi menyebabkan daya penarik kepada pelabur dan firma untuk mengusahkan perusahaan di Negeri-negeri melayu.  Hal ini menyebabkan pengaliran Modal dalam mengembangkan industry dan ekonomi kapitalis di Negeri-negeri berkenaan.   Firma dan pelabur yakin dengan penyelidikan yang dilakukan oleh intitusi-intitusi akan memberi peluang besar melalui penemuan dan kaedah baru dalam menghasilkan produk yang baik.   Disamping itu, para pelabur dan firma luar tertarik untuk bergiat dalam perdagangan capital di negeri-negeri melayu disebabkan oleh tahap keselesaan dan keselamatan dari sudut kesihatan melalui perkemabangan Institusi Kesihatan yang melakukan kajian terhadap beberapa penyakit berbahaya seperti Malaria dan Biri-biri pada tahun 1894.  Penubuhan Labour and Health Department di Kuala Lumpur juga dapat mengurangkan kadar kematian buruh yang memberikan kesan baik kepada pengeluaran.[26] 
Sehubungan dengan itu, kerencakan pengaliran modal dalam perkembangan kegiatan capital di Negeri-negeri melayu didorong oleh penubuhan beberapa jabatan seperti jabatan pertanihan pada tahun 1905.  Jabatan lain seperti Jabatan Parit dan talian, Lembaga Pinjaman Pertanihan menyebabkan British mudah untuk mempromosikan sector pertanihan.  Selain itu, British turut menggalakan penubuhan kesatuan bagi mempromosi hasil pertanihan sebagai contoh kesatuan penanaman Melayu 1897 dan kesatuan penanam getah 1907.   Sector perlombongan turut ditubuhkan satu jabatan iaitu jabatan Tanah dan Galian, kesatuan lombong dan melantik Inspektor lombong bagi menjamin keselataman seperti menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kawasan lombong.  Hal ini menyebabkan daya penarik kepada perkembangan kegiatan capital di negeri-negeri melayu.[27]INFRASTRUKTUR.
Selepas campur tangan British  pelbagai pembaharuan yang dilakukan dalam meningkatkan kemudahan dalam pelbagai sector terutamanya sector pengangkutan dan komunikasi.  Hal ini penting bagi merencakkan pengaliran modal di NNMB.    Pembentukan satu jaringan pengangkutan yang baik banyak memberi ruang kepada kemudahan untuk  pergerakan dan pengangkutan dari kawasan aktiviti pengeluaran ke pelabuhan.   Hal ini menyebabkan British menaik taraf infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, kemudahan perkapalan, pos dan perhubungan.
Kebanyakan infrastuktur yang dibina adalah bagi merencakkan lagi  kegiatan ekonomi sebagai contoh Jalan raya dibina bagi menghubungkan kawasan pengeluaran bijih timah dengan pelabuhan.  Keadaan ini menyebabkan masa  penghantaran barangan ke pelabuhan adalah singkat dan cepat.   Pembinaan kereta api juga dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan pelabuhan utama seperti  Kereta api dibina menghubungkan kawasan lombong di Kuala Lumpur  dengan pelabuhan Kelang dapat membawa hasil perlombongan dengan mudah ke pelabuhan.   Selain itu Kewujudan perkhidmatan kapal stim juga turut menggalakkan golongan buruh imigran berhijrah ke Tanah Melayu.  Keadaan ini menyebabkan tarikan kepada pelabur-pelabur dari Negeri-negeri selat, China dan Eropah.[28]

Kesimpulan
            Secara keseluruhannya,  campur tangan British di NNMB dengan menempatkan seorang Residen sebagai penasihat kepada Sultan akhirnya dapat mengembangkan ekonomi di negeri tersebut.  Melalui campur tangan secara terus menyebabkan pelbagai pembaharuan telah dilakukan dalam semua aspek termasuklah politik, ekonomi dan sosial.  Perubahan-perubahan yang dilakukan adalah bagi melicinkan proses perkembagan kegiatan ekonomi di NNMB sendiri bagi keuntungan pihak British.   perubahan ini akhirnya menarik para pelabur-pelabur sama ada dari Eropah, Amerika dan Asia sendiri untuk melabur di NNMB.  Tindakan ini jelas menunjukan segala perubahan yang dilakukan adalah bagi menarik minat para pelabur seterusnya dapat mengalirkan modal dalam mengembangkan kegiatan capital di NNMB itu sendiri.
BIBLIOGRAFI
1.      Khoo Kay Kim.  Malaysia : warisan dan perkembangan. Dewan Bahasa dan Pustaka, kuala lumpur 1992.
2.      P.L Burns. Kapitalisme dan Negeri-negeri Melayu. Kajian Malaysia IV,2, Disember 1986.
3.      Jernal Sejarah. Undang-undang Tanah Simpanan Melayu, satu tinjauan ringkas. Terbitan persatuan sejarah Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jilid XV 1977/78.
4.      K.S Sandu, Indians in Malaya : Imegration and Settlement 1786-1957, Cambridge 1969.
5.      Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Penerbit Fajar Bakti SDN BHD 1990.
6.      Lofti Ismail. Sejarah Malaysia 1400-1963. Utusan Publications and Distributrs, Kuala Lumpur 1975.
7.      Sivachandralingam Sundra Raja. Sejarah Perdagangan Bebas. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2005.
8.      C.D Cowan. Tanah Melayu kurun ke-19 : asal-usul penguasaan politik British. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1970.[1] Khoo Kay Kim.  Malaysia : warisan dan perkembangan. Dewan Bahasa dan Pustaka, kuala lumpur 1992. Hlm 86.
[2] Ibid. hlm 87.
[3] P.L Burns. Kapitalisme dan Negeri-negeri Melayu. Kajian Malaysia IV,2, Disember 1986.hlm 69.
[4] C.D Cowan. Tanah Melayu kurun ke-19 : asal-usul penguasaan politik British. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1970. Hlm 335.
[5] P.L Burns. Kapitalisme dan Negeri-negeri Melayu. Hlm 70.
[6] Ibid. hlm 70.
[7] P.L Burns. Kapitalisme dan Negeri-negeri Melayu.
[8] Pada tahun 1913, British telah memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu bertujuan untuk melindungi tanah-tanah kaum pribumi ini daripada dimiliki oleh orang lain, hanya Residen mempunyai kuasa untuk memberikan konsesi tanah perusahaan kepada mana-mana pemodal.
[9] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Hlm
[10] Ciri-ciri undang-undang tanah bagi keseluruhan negeri-negeri melayu bersekutu 1897.
I.                 Undang-undang tanah ditadbir oleh badan-badan khas dengan pelaksanaan dan penguasaan yang rapi.
II.                Semua tanah adalah milik pemerintah/kerajaan dan pemohon harus membuat permohonan kepada kerajaan bagi mendapatkan hak milik tanah yang dipohon.
III.              Jabatan ukur akan mengukur tanah bagi menyempadankan hak milik dan selepas itu jabatan tanah akan mengeluarkan dokumen rasmi hak milik.
IV.             Tanah dibahagikan kepada 3 klas iaitu pertama adalah tanah dalam Bandar, kedua adalah tanah luar Bandar tidak melebihi 100 ekar dan terakhir adalah tanah luar Bandar yang melebihi 100 ekar.
V.               Pentadbiran tanah diuruskan oleh pejabat tanah disetiap daerah.
VI.             Tanah yang dibuka perlu diukur, ditentukan sempadan dan didaftarkan. Pentadbiran tanah seumpama ini menentukan bidang hak milik keatas sesuatu bidang tanah dan pemungutan hasil.
[11] Jernal Sejarah. Undang-undang Tanah Simpanan Melayu, satu tinjauan ringkas. Terbitan persatuan sejarah Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jilid XV 1977/78. Hlm 52.
[12] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain.
[13] Ibid.
[14] P.L Burns. Kapitalisme dan Negeri-negeri Melayu. Hlm  72
[15] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain.
[16] Ibid.
[17] Sivachandralingam Sundra Raja. Sejarah Perdagangan Bebas. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2005. Hlm 133.
[18] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Hlm 249
[19] Ibid. hlm 249
[20] Mohd Amin  Hassan.  Asas Perkembangan Ekonomi Tanah Melayu : Bijih Timah dan Getah. Malaysia warisan dan perkembangan. Hlm 155.
[21] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Penerbit Fajar Bakti SDN BHD 1990. Hlm 238.
[22] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Hlm 241
[23] Cheah Boon Kheng dan Ab Talib Ahmad.  Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-negara Lain. Hlm 230.
[24] Nota kuliah
[25] Nota kuliah.
[26] Lofti Ismail. Sejarah Malaysia 1400-1963. Utusan Publications and Distributrs, Kuala Lumpur 1975. Hlm 222.
[27] Nota kuliah.
[28]Lofti Ismail. Sejarah Malaysia 1400-1963. Hlm 253.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan