Jumlah Paparan Halaman

Rabu, 28 November 2012

LATIHAN LAMAN WAB ( SEJARAH AWAL AMERIKA SYARIKAT )


RAZIS BIN KAMARUDIN   (  AEE 110048)

       website ini menerangkan tentang pembentukan 13 konoli di benua benua Amerika.  Pembentukan  dan perkembangan  13 koloni yang bermula dengan pembukaan koloni di Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware, North Carolina, New Jersey, New York, Pennsylvania dan terakhir adalah Georgia.
     Website ini menerangkan dengan jelas sejarah pembukaan di setiap 13 koloni di Amerika.  Pengasasan, proses dan perkembangan disetiap koloni turut dimuatkan.  Proses dan perkembangan bagaimana setiap koloni ini dari sudut politik, agama dan ekonomi tersendiri turut diterangkan.  Serta perkembangan disetiap Bandar-bandar utama di satu-satu koloni.
       Website ini menyampaikan maklumat secara topic pertopik iaitu tidak menyampaikan secara keseluruhan dalam satu website.   Hal ini memudahkan pembacaan dalam satu-satu perkara dalam memperlihatkan perkembangan sejarah 13 koloni di Amerika.   Disebab itu, website ini mempunyai kepelbagaian rujukan yang sesuai untuk dijadikan  bahan bacaan dalam pelajaran pelbagai peringkat. Disamping  memuatkan gambar-gambar dalam website ini juga menarik minat untuk belajar kerana ia turut menjadikan website ini kretif.
      Dari segi pemahaman kandungan laman web ini, sangatlah mudah untuk memahami isi kandungannya kerana pengunaan bahasa inggeris yang mudah.  Grammer yang mudah  menyebabkan   website ini senang dan mudah untuk faham apa mesej yang ingin di sampaikan.   Hal ini menyebabkan proses pembukaan Koloni di Amerika mudah untuk dikuasai dan senang untuk dipelajari bagaimana permulaan disetiap koloni tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan